10:07 ICT Thứ bảy, 19/01/2019

Trang nhất » Tin tức » Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển

Thứ ba - 07/12/2010 15:12

  TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

1989

HUÂN CHƯƠNG

LAO ĐỘNG HẠNG BA

2001

HUÂN CHƯƠNG

LAO ĐỘNG HẠNG HAI

2009

HUÂN CHƯƠNG

LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

2014

HUÂN CHƯƠNG

ĐỘC LẬP HẠNG BA

 

Ø     Đầu năm 1960: Khởi công xây dựng Lò phản ứng TRIGA Mark II.

 

Ø     26/2/1963: Lò phản ứng TRIGA Mark II đạt trạng thái tới hạn lần đầu.

 

Ø     04/3/1963: Lò phản ứng đạt công suất danh định 250 kWt.

 

Ø    1963-1968: Lò phản ứng được vận hành với 3 mục đích chính là huấn luyện (Training), nghiên cứu (Research) và sản xuất đồng vị (Isotope Production).

 

Ø     1968-1975: Lò phản ứng tạm dừng hoạt động.

 

Ø     1974-1975: Tất cả các thanh nhiên liệu được tháo dỡ chuyển trả về Hoa Kỳ.

 

Ø     09/10/1979: Việt Nam và Liên Xô ký Hợp đồng khôi phục và nâng cấp Lò phản ứng TRIGA Mark II.

 

Ø     15/3/1982: Khởi công Công trình khôi phục và mở rộng Lò phản ứng. Lò được đổi tên mới là IVV-9 hay còn gọi là Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.

 

Ø     01/11/1983: Lò phản ứng IVV-9 đạt trạng thái tới hạn lần đầu, sử dụng các bó nhiên liệu độ giàu cao (HEU) loại VVR-M2 của Liên Xô.

 

Ø     20/3/1984: Khánh thành Công trình khôi phục và mở rộng Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt với công suất danh định là 500 kWt.

 

Ø     Từ 20/3/1984: Lò phản ứng được vận hành với các mục tiêu chính là: sản xuất đồng vị phóng xạ; phân tích mẫu bằng kỹ thuật kích hoạt nơtron; nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng để đưa các tiến bộ của khoa học và công nghệ hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; huấn luyện và đào tạo cán bộ.

 

Ø     9/2007-5/2011: Vận hành với vùng hoạt hỗn hợp gồm các bó nhiên liệu độ giàu cao (36% U-235) và độ giàu thấp (19,75% U-235).

 

Ø     30/11/2011: Lò phản ứng đạt trạng thái tới hạn lần đầu với vùng hoạt sử dụng toàn bộ nhiên liệu độ giàu thấp (LEU).

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn